Grävning 2014. Dag 15 – Botten är nådd, tack för i år!

Så var det dags för oss att avsluta vår undersökning för i år. Idag har vi jobbat oss ned till botten av hela anläggningen och därmed tömt hela högen på allt innehåll. Först och främst kan vi konstatera att det varit en väldigt spännande undersökning som bjudit på många överraskningar; kvarlevor efter minst fyra begravda individer, en raserad/förstörd brandgrav strax utanför högen och många fina föremål.

Bj 749 tömd på innehåll.

Bj 749 tömd på innehåll.

Men det har inte varit enkelt att reda ut hur allt hänger ihop och faktum är att vi inte är riktigt klara över det än. Men så mycket står klart att de begravda personernas gravar har blivit förstörda vid upprepade tillfällen, den senaste i raden av de händelser som förstört gravarna var nedläggningen av vapnen. Uppfattningen att Bj 749 hör ihop med kammargraven Bj 750, som varit en av våra arbetshypoteser, har blivit stärkt efter undersökningen. De ansluter till varandra då kammargravens högfyllning börjar på exakt samma ställen som kantkedjan till Bj 749 tar vid.

Samarbetet med LBI har varit mycket givande, inte minst eftersom vi genom deras scanningar har kunnat följa vår arbetsprocess dag för dag ”på djupet”. Det ska bli otroligt spännande att se hur rekonstruktionen av anläggningen kommer se ut när den är färdigbearbetad.

Ett smakprov på LBIs laserscanning från 4/6.

Ett smakprov på LBIs laserscanning från 4/6.

Vi som har arbetat här tackar er alla för visat intresse – både på blogg, andra sociala medier och för att ni kommit hit och hälsat på oss (ni har varit flera tusen)! Även ett stort tack till Lennart, Karin och Niklas på RAÄ/Björkö!

Tack för oss! Fredrik, Eva, Gunnar, Kerstin, Petra (och Susanna, Anders, Leena, Ulrik, Erich såklart)

Tack för oss! Fredrik, Eva, Gunnar, Kerstin, Petra (och Susanna, Anders, Leena, Ulrik, Erich såklart)

Imorgon väntar det inte fullt lika spännande arbetet att lägga tillbaka all jord, om något år eller så kommer det inte ens synas att vi varit här…

4 kommentarer

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 14 – Nu börjar vi sy ihop säcken…

Idag har lagt in den höga växeln och jobbat oss nedåt i anläggningen. I en ganska stor yta har vi kommit ner till bottennivån vilket är väldigt bra då vi egentligen bara har morgondagen kvar att gräva. Men även i detta skede bjuder högen Bj 749 på överraskningar och det finns fortfarande en del kvar för oss att göra här.

 

Vi arbetar för fullt

Vi arbetar för fullt

 

Dagens fynd har varit väldigt fina! Det började med tre bennålar som kom fram i olika delar av anläggningen.

20140611_150916nålar (1)

 

 

 

 

 

I slutet av dagen framkom ett litet hängbryne av skiffer. Vi har ju funnit väldigt många brynen men det här är mycket mindre än de andra och dessutom intakt.

 

Hängbrynet

Hängbrynet

 

Imorgon är det vår sista grävdag och förhoppningsvis kommer vi närmre gåtans lösning.

1 kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 13 – Människorna i högen

Igår utlovades en liten redogörelse av de mänskliga kvarlevorna som har kunnat konstaterats vid den osteologiska bedömningen här i fält. Anledningen till att vi själva inte har varit säkra på att det rör sig om människoben eller ej är att benen i ligger spridda tillsammans med de obrända djurbenen. Vi har alltså inte påträffat ett intakt skelett i läge.

Från fjolårets grävning visste vi att det fanns obrända människoben i anläggningen efter att ett nyckelben till ett spädbarn hittats i anslutning till kantkedjan. Av den individen, som var 0-6 månader gammal, har vi nu hittat fler delar. Därav underkäke, skalltaksfragment och det andra nyckelbenet. De nyfunna benen pekar på att barnet i stort sett var nyfödd.

Skalltaksfragment från spädbarnet

Skalltaksfragment från spädbarnet

Vi har också spår efter ännu en ung individ, men denna var i tonåren. Utöver det har det framkommit ben av minst en vuxen individ varav två knäskålar och delar av foten som kan höra till samma individ. Möjligtvis finns här spår av ytterligare en vuxen individ men det kommer avgöras först när vi är tillbaka på museet och Leena kan arbeta med den osteologska referenssamlingen.

Varför de mänskliga kvarlevorna påträffas på det här viset är något vi givetvis funderar mycket på. Att männsikor begravts i anläggningen är vi säkra på, men att gravarna blivit förstörda vid något tillfälle därefter och ”blandats ut” med det övriga innehållet i högen. Exakt vad som skulle ha skett eller när det inträffade är i dagsläget svårt att svara på. Vi kan i alla fall utesluta att det skulle ha skett under senare tid, lagret som benen kommer från är orört sedan vikingatid.

Både under fjolårets undersökning och i år har vi funnit stora mängder brända ben. Den osteologiska bedömningen från 2013 års fyndmaterial visade på både människa och häst och det är högst sannolikt att det finns människoben i det brända materialet som vi fått fram även i år. Vi har, som tidigare nämnt, ett brandlager norr om kantkedjan till högen Bj 749 i vilket det har framkommit väldigt stora mängder brända ben under dagen.

 

Idag har vi fått fram väldigt roliga föremål! Det började med ett fint nålhus av ben som är fint ornerat med linjer i ändarna. Ni som följer Historiska på Instagram har säkert redan sett det på bild idag.

Ännu en vacker melonpärla påträffades idag, den är något större än den första melonpärlan vi fick fram.

Melonpärlan

Melonpärlan

De sista dagarna här på ön är vi inte så många som jobbar. Susanna, Ulrik och Leena arbetade sista dagen idag. Det har varit ett nöje att ha dem här och de har alla tillfört orerhört mycket utifrån sina specialistkompetenser!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 12 – Nu börjar det bli riktigt spännande…

Nu är vi tillbaka här på ön efter några dagars vila. Ni som klurat lite på torsdagens bildgåta har ju helt rätt! Den största fyndkategorin; obrända djurben fulla av slaktmärken och spjälkningsspår som följs åt av flera olika brynen och knivar pekar sammantaget åt just slakt. Och det verkar onekligen som att det har pågått väldigt mycket slakt intill kammargraven…

Nytt för den här veckan är att Petra har avlöst Erich som representant för LBI och kommer den sista veckan att göra scanningarna. Petra är doktorand från Wien och arbetar med ett avhandlingsarbete om Geo-scanning och dess metoder. Det är jätteroligt att ha henne med oss!

Petra scannar

Petra scannar

Under dagen har det kommit väldigt många och roliga fynd! Det började med att den andra delen av B-kammen som vi fann tidigare dök upp. Sedan fortsatte ”fyndfrossan” med en järnnål, en bennål, några ihopsmälta glaspärlor, nitar, knivar och ett bronsbeslag. Till några av de mest speciella fynden hör ett antal små bronsringar som eventuellt kan ha fungerat som dräktapplikationer – dessa kommer vi få anledning att återkomma till senare…

Kammen i sin helhet (nästan)

Kammen i sin helhet (nästan)

De små bronsringarna

De små bronsringarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har Leena fortsatt sin genomgång av det osteologiska materialet. Det som kan konstateras är som känt att det finns väldigt stora mängder djurben. Av dessa finns det ganska många fågelben representerade och de måste jämföras med den osteologiska referenssamlingen innan det med säkerhet går att fastsälla vilka arter som förekommer i materialet. Från fjolårets undersökning kommer bland annat tamhöns, ejder, gås och gräsand.

Bland benen finns också mänskliga kvarlevor från olika individer, men det berättar vi mer om imorgon…

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 11- en liten bildgåta

Under dagen har vi fortsatt jobba oss nedåt på olika håll i anläggningen. Inte minst mot den södra kantkedjan och vid brandlagret norr om kantkedjan till Bj 749. Vi har även arbetat runt den norra kantkedjan.

Vi har idag fått besök av våra kollegor från Historiska samt konservatorer från ACTA. Appropå konservatorer så har vi nu fått förstärkning av Ulrik Skans från Historiska som under några dagar ska göra en första översyn av järnet och förhoppningsvis även börja preparera fram svärdshjaltet lite mer.

 

Vi tar nu ledigt över helgen och avslutar den här veckan med en liten bildgåta… Vad tror ni man har ägnat sig åt här egentligen? (På bilden ser ni några av de vanligaste fynden vi haft hittills)

Image

 

 

Nästa blogginlägg kommer på måndag!

5 kommentarer

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 10 – Mystiken tätnar…

Dagens arbete har framför allt kretsat kring att fortsätta komma ner i området kring vapendepån. Vi har där också scannat i flera omgångar var efter stenar lyfts bort – men vi har fortfarande en bit kvar innan det går att klargöra vilka händelser som ägt rum och i vilken ordning det har skett. Lagerbilden är helt enkelt komplicerad och bitvis väldigt svår att uttyda, men en möjlig kistkonstruktion av fyra kantställda stenar är i alla fall tydlig. Vapnen låg i den västra delen av den här konstruktionen men om de ingått i en grav eller inte kan vi ännu inte avgöra med säkerhet. De kan mycket väl vara nedlagda vid ett senare tillfälle.

Vi har också arbetat oss ned mot den södra kantkedjan. Vi kan i dagsläget säga ganska exakt var Hjalmar Stolpe grävt i den delen av anläggningen, dels utifrån hans dokumentation men också från hans återfyllningsarbete. Det är tydligt att Stolpe bara undersökte den södra delen av anläggningen, den centrala och norra delen har han inte rört. Uppskattningsvis rör det sig om ungefär en fjärdedel av anläggningens totala yta som Stolpe rörde sig inom. Minst två av de stora stenarna i kantkedjan har han flyttat undan och lagt tillbaka när han grävde där 1879 och det kan vi se vi bland annat för att de ligger på en högre nivå än de andra stenarna.

I anläggningens södra del kom idag en fin kniv!

I anläggningens södra del kom idag en fin kniv!


Delar av anläggningen sedd från öster.

Delar av anläggningen sedd från öster.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 9 – Brandlager och osteologi

Efter gårdagens spjutfynd har vi fortsatt att gräva oss ned i anläggningen, både i det som vi uppfattar som inom vissa avgränsningar men även utanför den nordliga kantkedjan. Det är egentligen där – norr om kantkedjan- som vi börjar kunna konstatera vad vi ser. Det har framkommit ett väldigt tydligt brandlager. I fjol när vi gjorde vår första undersökning fanns i området en hög koncentration av brända ben vilket givetvis behövde undersökas mer. Mycket riktigt fortsätter de brända benen att dyka upp och även jorden är karaktäristisk för ett brandlager.

Brandlagret

Brandlagret

Erich lämnar scanningen en stund för att gräva

Erich lämnar scanningen en stund för att gräva

Något väldigt roligt och givande för undersökningen är att osteologen Leena Drenzel har anslutit och idag kunnat göra de första bedömningarna. Precis som vid fjolårets undersökning har det kommit fram väldigt många obrända djurben av nöt, får/get, olika fåglar och fiskar. Många av benen har tydliga slaktspår och kommer från ungdjur. Det är en väldigt stor mängd ben hon ska gå igenom och trots att hon inte kommer kunna granska alla ben här i fält ger det oss bra indikationer och tolkningsmöjligheter. Några spännande detaljer har hon kunnat delge oss, exempelvis ett obränt mellanfotsben av hund (och där kan det tilläggas att den osteologiska analysen av 2013 års undersökning visade att det även finns obränd katt i materialet) och det är lite anmärkningsvärt i sammanhanget.

Leena börjar göra de första osteologiska bedömningarna

Leena börjar göra de första osteologiska bedömningarna

I övrigt har det idag bland annat framkommit en fin bottenskärva av ett keramik kärl av inhemsk AIV gods, järnnålar, järnbeslag, hornspill och en del av en vävtyngd.

1 kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 8 – Ett efterlängtat fynd!!

Idag gjordes fyndet vi väntat på sedan fjolårets grävning. Redan när vi plockade upp svärdet och yxan under 2013 års undersökning såg vi att det fanns järnföremål i direkt anslutning men hade inte möjlighet att ta fram dem. Idag kom vi äntligen så pass långt i grävningen att det var dags att se vad som väntade sig där – och visst hade vi haft våra aningar och idéer…
Härom dagen såg vi änden av en holk som vi direkt tolkade som en spjutholk, när vi idag kunde gräva oss fram visade det sig vara rätt gissat. Det var ett jättefint böjt spjut som mätte ungefär 50 cm!

Spjutet anas i jorden...

Spjutet anas i jorden…

Stenen är borta och spjutet tas fram försiktigt...

Stenen är borta och spjutet tas fram försiktigt…

Spjutet frilagt!

Spjutet frilagt!

Nu när vi har funnit dessa tre vapen kan vi bekräfta att de varit prydligt förpackade; svärdet böjt nästan som ett U kring yxan och spjutet böjt kring dessa båda. Det är alltså en väldigt noggrann nedläggning av vapnen!

Vi fortsätter nu med att arbeta vidare för att se om vi kan avgöra hur vapendeponin hänger ihop med övriga delar av anläggningen. Fortsättning följer…

4 kommentarer

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 6 & 7 – Work in progress

Det har varit en ganska lugn helg för oss som varit kvar på ön. Vi har mestadels ägnat oss åt rensning inför kommande veckans scanningar. När Erich scannar anläggningen görs det först innan ett lager börjar grävas och sedan efter att det är bortgrävt. Innan en scanning påbörjas behöver det vara fint rensat och alla små rötter bortklippta.
Förutom det har vi arbetat ganska mycket med fyndsortering. Till exempel så måste ju alla järnföremål förvaras i kontrollerat klimat och packas i askar redan på plats för att sedan förvaras i torrbox. Hittills har det ju hittats en hel del järnföremål – allt från nitar och knivar till nålar och svärdshjalt. 65 järföremål allt som allt har grävts fram hitintills.

Även om själva grävningen har varit i ett lägre tempo så har det varit full aktivitet här på Björkö med många besökare och visningar. Vi fick till och med lite hjälp med sållningen!

Tyra och Emelie spanar i sållet!

Tyra och Emelie spanar i sållet!

Det visade sig att vi har varit bra noggranna i grävningen men några små fiskben och lite bränd lera hade ändå slunkit med i dumpmassorna.

Den kommande veckan blir det nog rätt spännande arbete, vi kommer gräva oss längre ner i anläggningen för att få en klarare uppfattning om vad som har försiggått här och hur de olika konstruktionerna hänger samman. Vi hoppas kunna berätta mer om inom kort!
Nästa vecka får vi dessutom hit Historiskas osteolog Leena Drenzel som kommer börja arbeta med artbestämningen av de obrända djurbenen.

1 kommentar

Under Uncategorized

Grävning 2014. Dag 5 – Det finns inget dåligt väder…

Idag har vi tampats med regn och kyla på Hemlanden men det är inget som avbryter en undersökning.

Blött värre på Birka!

Blött värre på Birka!

Vi har idag framför allt fokuserat på att arbeta fram de konstruktioner som kan anas i anläggningen. Det lager som täcker nästan hela anläggningen går ganska djupt och det är fortfarande mycket som ska bort. Förutom en hel del obrända benfynd, några järnföremål och annat smått och gott har vi inte något speciellt fynd att berätta om idag. Istället får ni se några bilder från veckan som gått!

En halv vävtyngd

En halv vävtyngd

Årets första pärlfynd, den blå melonpärlan.

Årets första pärlfynd, den blå melonpärlan.

Susanna håller visning av grävningen

Susanna håller visning av grävningen

Det går givetvis bra att besöka grävningen i helgen – vi finns på plats!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized