Månadsarkiv: februari 2012

Textilforskare på besök

Textilforskare Eva Andersson Strand diskuterar materialet med textilantikvarie Amica Sundström.

Idag har vi haft besök av textilforskare Eva Andersson från Centre for Textile Research i Köpenhamn och textilkonservator Lise Ræder Knudsen från Konserveringscentret i Vejle. De tittar på det textila materialet från Birkagrav Bj944.

Stolpes gravplan och föremålsavbildningar för Bj 944.

Textilkonservator Lise Ræder Knudsen tittar på fragment från Bj 944.

Material från kammargraven.

Graven är en sk kammargrav med en gravlagd man och en häst. Förutom vapen och personlig utrustning är graven rik på textilfragment – lämningar av mannens dräkt. Bland annat finns silvertrådsarbeten, sk posament, och ett fantastiskt fragment av siden som tros komma från Kina. Analyser av textil kan säga mycket om hantverk och användningsområden. Med ny teknik och naturvetenskapliga analyser finns även möjligheter att se om materialet i textilierna är hämtat lokalt, eller om det är importerat. Textil som handelsvara har alltid varit ett spännande forskningsområde, men nu börjar man kunna ställa helt nya  och viktiga frågor som rör handel, nätverk och kontakter mellan människor över stora geografiska områden.

Lämna en kommentar

Under Birkas gravar, Textil

Registrering av bronser

Just nu pågår registreringen av bronsföremål från Svarta jorden (SHM 35000). Bronsmaterialet omfattar över 2400 fyndposter.

Innan registreringen ligger föremålen i fyndpåsar, tätt packade i backar.

De registrerade föremålen är uppackade, uppmärkta och lagda i askar.

En stor del består av små fragment, delar av större föremål eller spill från bronshantverk. Som exempel kan nämnas de drygt 190 smältorna, klumpar av smält brons i olika storlekar.

En av de knappt tvåhundra bronssmältor som finns i fyndmaterialet från Svarta jorden SHM 35000.

I samband med registreringen görs en kategorisering av föremålen där varje post ges ett sakord, en typ och ett material. Kategoriseringen görs för att materialet ska bli mer lättillgängligt och möjligt att söka i. För många av föremålen är det emellertid svårt att göra någon bra kategorisering. De hamnar tillsammans med andra i den stora sump som har sakordet ”föremål”. Här får de ligga i väntan på att någon tar sig an just den typen av föremål och genom ny kunskap och nya bedömningar kan ge det ett bättre, och mer talande sakord.

Föremål av brons.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized