Månadsarkiv: oktober 2012

Tungt runfynd från Björkö till SHM

Idag har vi forslat in ett väldigt tungt nyfynd från Björkö till SHM. Det rör sig om ett runstensfragment som hittades i slutet av förra veckan och som i måndags inrapporterades till SHM. För att säkerställa att fyndplatsens position blir införd och inprickad i FMIS hade vi sällskap av Riksantikvarieämbetets runexpert Magnus Källström.

Magnus läser……….

Magnus gjorde naturligtvis också en första undersökning av ristningen.

Fragmentet är av röd sandsten och över den intakta ytan syns delar av en runslinga i bågform. Inskriften lyder ” …..sten rese(te?)…….”

Runorna är väldigt välbevarade och kraftigt inhuggna.

Runstensfragmentet hittades i samband med nybyggnation inom Oppgården i Björkö by. Genom åren har  flera runstensfragment hittats vid Björkö by. Fyra av dessa är också av röd sandsten varför det inte kan uteslutas att de alla är delar av en och samma sten. Självfallet känns det angeläget att om möjligt bringa klarhet i detta genom att jämföra nyfyndet med de andra fragmeneten.

Redo för 1:a pålastning vid fyndplatsen. Magnus Källström t.v. och Lennart Nygren t.h., båda RAÄ.

Magnus anar att ”sten” i detta fall är del av ett personnamn, t ex Östen eller Torsten, och således inte syftar på själva runstenen. Om så är fallet är det ju naturligtvis väldigt spännande då vi här kanske kan ana namnet på en av de som bodde på ön efter det att Birka övergavs. Runstenen, liksom flertalet andra runstenar i Mälardalen tillhör ju huvudsakligen1000-talet.

Avslutningsvis kan tilläggas att runstensfragmentet, trots att det bara var en knapp meter stort, var mycket tungt. Totalt har 13 personer varit inblandade i transporten till SHM – låt vara vid olika tillfällen – och på fordonssidan kan nämnas transportbil, traktor (modell liten), hjullastare (modell mkt stor), bogserbåt samt traktor (model stor).

Omlastning nummer 2 ute på Björkö.

Avlastning vid Lindby efter transport över sundet.

Fortsättning på denna historia lär följa!

/Gunnar

2 kommentarer

Under Uncategorized

Ännu en konferens


Tankearbetet med att samla idéer kring hur vår digitala forskarplattform är i full gång. Ibland kan det vara nyttigt att höra hur andra gjort så man inte behöver uppfinna hjulet mer än en gång. I omvärdsbevakningen kan det då vara inspirerande och lärorikt att åka på konferens. Så igår deltog jag i Truly Digital. A Nordic Ecosystem for the Arts

Många viktiga frågor diskuterades t.ex. upphovsrätten vilket kan vara en svår och komplicerad fråga för många ABM-institutioner (Arkiv, Bibliotek och Museer). Historiska museet är dock relativt förskonade från svåra upphovsrättsliga frågor då våra föremål inte har någon levande upphovsman som vill ha ersättning utan i undantagsfall rör det oklarheter kring någon enskild fotografs rättigheter. Men för många institutioner är detta ett stort problem.

Länkad data diskuterades också. De allra flesta har säkert hört talas om länkad data men långt ifrån alla har kanske någon klar bild kring vad det faktiskt innebär. Kortfattat kan man beskriva det som att informationen maskinellt länkas samman på internet. Vill du veta mer se gärna den här korta filmen.

Digitalisering diskuterades också. Vad innebär Digitalisering? En intressant aspekt är att många museer men även andra minnesinstitutioner, när de digitaliserar, fortsätter med ett analogt tankesätt och med det begränsningar som det innebär i stället för att fullt utnyttja den digitala världens möjligheter.

/Eva

Lämna en kommentar

Under Birkaprojektet

Birkaprojektet på CAA-SE

Idag gick en workshop om ”Användandet av digitala databaser inom arkeologin” av stapeln. Workshopen arrangerades av CAA-SE (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Sweden) och Riksantikvarieämbetet. Det var en skön blandning av deltagare från bl.a. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelser, arkeologiskt undersökande institutioner, museer och studenter. Julie Melin och jag var på plats från Historiska museet.

På workshopen presenterades bl.a. FMIS utvecklingsarbete, nyheter i Intrasis, SEAD-projektet och Inspire. Jag pratade lite kort om Birkaprojektet och de olika delprocesser som finns inom projektet, dvs Accessionen av Svarta jorden-materialet och utvecklandet av Birkaplattformen som är tänkt att bli en digital forskarplattform för Birkamaterialet.

/Eva

Lämna en kommentar

Under Uncategorized