Författararkiv: Charlotte Hedenstierna-Jonson

Om Charlotte Hedenstierna-Jonson

Forskare vid Historiska museet

New Aspects of Viking Age Urbanism, c. 750 – 1100

Aspects logga

 Imorgon går startskottet för konferensen Ancient Centres, Special Economic Zones and – Restart! New Aspects of Viking Age Urbanism, c. 750-1100. Vi inleder med en populärvetenskaplig föreläsning kring Birka och Hedeby med Björn Ambrosiani och Sven Kalmring som talare. Under de två följande dagarna kommer en lång rad talare från flera olika länder att prata om tidiga urbana platser i Nordeuropa och deras förebilder ute i världen.

Aspects Urbanism_Conference Programme

Deltagarförteckning

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

BIRKA NU.

Så har den då äntligen kommit – boken om pågående birkaforskning som fått den kärnfulla titeln Birka nu. Boken är ett resultat av ett seminarium som hölls våren 2011 där en rad forskare presenterade och diskuterade aktuell forskning kring Birka och Hovgården. Dagen var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Historiska museet och intresset visade sig vara överväldigande. En imponerande samling talare och en stor och engagerad åhörarskara gjorde dagen till ett smörgåsbord av kunskap. Birka nu är ett försök att ta tillvara det engagemang som finns kring Birka och presentera vad som är på gång just nu.

bokbild

Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården.

I 15 artiklar presenterar ett stort antal forskare sina pågående arbeten och spännvidden är stor. Vad sägs om birkafolkets bihålor som skvallrar om deras hälsa, det senaste från de pågående marinarkeologiska undersökningarna i Birkas hamnområde eller frågan om det fanns en kyrka innanför Birkas borg? Eller varför inte mönster och beskrivning till rekonstruktionen av Birkaflickans klädsel?

bokbild2

Innehållsförteckningen visar på spännvidden i de ämnen som behandlas.

Boken kommer att finnas till försäljning via www.arkeologibocker.se eller i Historiska museets butik.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Textilforskare på besök

Textilforskare Eva Andersson Strand diskuterar materialet med textilantikvarie Amica Sundström.

Idag har vi haft besök av textilforskare Eva Andersson från Centre for Textile Research i Köpenhamn och textilkonservator Lise Ræder Knudsen från Konserveringscentret i Vejle. De tittar på det textila materialet från Birkagrav Bj944.

Stolpes gravplan och föremålsavbildningar för Bj 944.

Textilkonservator Lise Ræder Knudsen tittar på fragment från Bj 944.

Material från kammargraven.

Graven är en sk kammargrav med en gravlagd man och en häst. Förutom vapen och personlig utrustning är graven rik på textilfragment – lämningar av mannens dräkt. Bland annat finns silvertrådsarbeten, sk posament, och ett fantastiskt fragment av siden som tros komma från Kina. Analyser av textil kan säga mycket om hantverk och användningsområden. Med ny teknik och naturvetenskapliga analyser finns även möjligheter att se om materialet i textilierna är hämtat lokalt, eller om det är importerat. Textil som handelsvara har alltid varit ett spännande forskningsområde, men nu börjar man kunna ställa helt nya  och viktiga frågor som rör handel, nätverk och kontakter mellan människor över stora geografiska områden.

Lämna en kommentar

Under Birkas gravar, Textil

Registrering av bronser

Just nu pågår registreringen av bronsföremål från Svarta jorden (SHM 35000). Bronsmaterialet omfattar över 2400 fyndposter.

Innan registreringen ligger föremålen i fyndpåsar, tätt packade i backar.

De registrerade föremålen är uppackade, uppmärkta och lagda i askar.

En stor del består av små fragment, delar av större föremål eller spill från bronshantverk. Som exempel kan nämnas de drygt 190 smältorna, klumpar av smält brons i olika storlekar.

En av de knappt tvåhundra bronssmältor som finns i fyndmaterialet från Svarta jorden SHM 35000.

I samband med registreringen görs en kategorisering av föremålen där varje post ges ett sakord, en typ och ett material. Kategoriseringen görs för att materialet ska bli mer lättillgängligt och möjligt att söka i. För många av föremålen är det emellertid svårt att göra någon bra kategorisering. De hamnar tillsammans med andra i den stora sump som har sakordet ”föremål”. Här får de ligga i väntan på att någon tar sig an just den typen av föremål och genom ny kunskap och nya bedömningar kan ge det ett bättre, och mer talande sakord.

Föremål av brons.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Arbete pågår…projektet utställt i Vikingar

Nu har Birkaprojektet en egen monter i utställningen Vikingar på Historiska museet.

I den här montern kommer vi lyfta fram olika föremål, material och berättelser som är aktuella i Birkaprojektet.

 

Birkaprojektets monter i utställningen Vikingar

Först ut är miniutställningen Arbete pågår… som visar hur arbetet med uppordningen och registreringen av det arkeologiska materialet går till. Sanna och Kerstin har fyllt montern med järnföremål från Svarta jorden som ska registreras i Historiska museets databas. Sedan grävningen på 1990-talet förvaras föremålen i påsar med uppgifter som visar var det hittades i förhållande till lager och anläggningar i Birkas stadsområde.

I samband med registreringen ska varje föremål packas om till en syrafri ask och få en egen etikett med streckkod. Streckkoden gör det möjligt att identifiera det enskilda föremålet i magasinet. Streckkoden motsvarar föremålets post i databasen där alla uppgifter kring fyndomständigheter finns lagrade. Stora delar av materialet ska även fotas.

Järnmaterial från Svarta jorden som ska registreras och packas om.

 
Om man vill hålla sig uppdaterad kring vilka föremål som registrerats söker man på inventarienummer 35000 i Sök i Samlingarna.
 

Lämna en kommentar

Under Birkaprojektet i Vikingar

Birkaprojektet bloggar

Nu är verksamheten i Birkaprojektet i full gång. Digitaliseringsarbetet pågår för fullt och fyndmaterialet från undersökningarna i Svarta jorden 1990 – 1995 packas upp, registreras och dokumenteras. Det är närmare 60.000 fyndposter som ska gås igenom, men vi har ett par år på oss. Fyndfördelningen är avklarad och föremålen har fått inventarienumret SHM 35000 – snart lika legendariskt som birkagravarnas SHM 34000.

Beslutet om fyndfördelning till SHM av föremålen från undersökningarna i Svarta jorden 1990 - 1995 överlämnas till chefsregistrator Gun Nordquist

Samtidigt pågår en rad samarbeten inom ramarna för det nyformade Birkanätverket. Nätverket rymmer många spännande projekt med Birkafokus.  Sjöhistoriska museets marinarkeologiska undersökningar av Birkas hamn är ett exempel.

Ett annat exempel är det publika projektet kring Birkaflickan. Rekonstruktionsarbetet med flickan från birkagrav Bj463    har stått mycket i fokus de senaste veckorna. Nu när själva rekonstruktionen i stort sett är klar så fortsätter forskningen kring graven och skelettet. Det kommer att göras isotopanalyser på flickans käke och tänder. Analyser som vi hoppas kan ge mer kunskap kring diet och härkomst. Provtagningen sker på fredag, men vi får vänta lite på analyssvaren.

Helt nya möjligheter till frågor kring mer övergripande strukturer i Birka ger det omfattande prospekteringsarbete som Ludwig Boltzmann Institute genomför i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Samarbeten med forskare vid olika institutioner håller som bäst på att resultera i en Birkabok. Här kommer man att kunna läsa om pågående forskningsprojekt och de allra senaste resultaten inom birkaforskningen. Boken är ett resultat av det sk Birkaseminariet som hölls under våren, och som var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Boken är tänkt att tryckas under våren 2012.

Med bloggen Birkaprojektet vill vi som ingår i projektet berätta om hur digitaliseringsarbetet går, visa nyregistrerade föremål och tipsa om forskning och annat som händer kring Birka. Tanken är att bloggen med tiden ska omformas till en digital forskarplattform för Birka.

Birka är åter i fokus – och det är inte så dumt, inte så dumt alls.

Charlotte Hedenstierna-Jonson

1 kommentar

Under Uncategorized