Författararkiv: Gunnar Andersson

Om Gunnar Andersson

1:e antikvarie och arkeolog vid SHM

Grävning dag 4 – från svärd till morän

Efter allt roligt ståhej under gårdagen har vi idag ägnat oss åt något så trivialt (allt är förståss relativt) som själva högen Bj 750. Vi har så smått börjat att ge oss ned i Stolpes gamla schakt för att se om där kan finnas några spår kvar efter kammaren. Hittills har vi inte funnit något substansiellt i den vägen. Det gamla undersökningsschaktet verkar till stor del vara igenlagt av sten och grus. Man kanske kunde förvänta sig att de också slängde ned ölflaskor och annat skräp när de fyllde igen men så verkar inte ha varit fallet. De enstaka fynd som hittills framkommit är några små järnfragment och ett par pyttesmå fragment brända ben.

20130822_150223

Vi har också börjat att via två schakt titta närmare på högens uppbyggnad och jordmantel. Den verkar ha ett kraftigt kärnröse som omslutit själva gravkammaren. I det ena schaktet ger kärnröset ett rätt så slafsigt intryck med ganska löst liggande stenar och block uppblandat med ansenliga mängder morängrus. I det andra schaktet – åt sydväst – är kärnröset är kompakt. Vad orsaken är till dessa skilnader får vi fundera ytterligare kring.

20130822_162522

Men högbygget är inte på något vis fyndtomt, låt vara att fynden här, liksom i Stolpes gamla schakt, hittills är ganska fåtaliga. Dagens skörd inskränker sig till ett par fragment brända ben och en järnnit.

20130822_154826

Besökerantalet under eftermiddagens visningar verkar stadigt att öka, vilket givetvis är skojigt. Idag tog vi emot två stora grupper: en engelskspråkig och en svensktalande. Till sist: inslaget i gårdagens Radio Stockholmsändning kan ni höra här.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kammargravens gåtor – del 1

Med start nästa måndag, den 19 augusti, och under två veckor framåt kommer vi att befinna oss ute på Birka. Vi kommer då att inleda förnyade undersökningar av en av de mest välkända, innehållsrika och exklusiva gravarna på hela Birka, den stora kammargraven Bj 750, undersökt av Hjalmar Stolpe år 1879. Men varför göra förnyade undersökningar av en redan undersökt grav, när det finns massor av icke undersökta gravar ute på Birka, kanske någon undrar?

Graven Bj 750 är en stor hög (ca 14 meter i diameter och 1,5 meter hög) och ligger i den södra delen av Hemlanden, inte långt ifrån resterna av stadsvallen kring Svarta Jorden. I högens centrum fann Stolpe en stor träkammare och en mängd exklusiva föremål såsom förgyllda dräktspännen, mynt, vikter, smycken, glasbägare, textilarbeten med guldtråd, spelpjäser av glas, seldon samt allehanda redskap och vapen. På en avsats i kammarens kortända låg en häst. Mänskliga kvarlevor tycks det däremot ha varit sämre beställt med, endast mindre fragment av vad som bör ha varit en kvinnas kranium påträffades. Men eftersom kammaren även innehöll vapen har man antagit att graven innehållit både en man och en kvinna. Men stämmer detta antagande?

bild (3)

Stolpes undersökning gjordes naturligtvis med den tidens synsätt och metoder. Sannolikt omfattade hans undersökning bara gravkammaren, det vill säga den centrala delen av högen. Vad den tjocka jordmanteln består av och om det under denna döljs ett kärnröse, vet vi inte idag. Kanske överlagrar den också äldre gravar.  Trots att graven redan är undersökt ruvar den alltså fortfarande på hemligheter som vi hoppas kunna klarlägga.

Vi återkommer så snart vi vet något mera. Under tiden kan den som känner sig hugad läsa grävningens Undersökningsplan samt ta del av informationen på vår Poster

Bilaga 1

Följ utgrävningen på plats, via facebook.com/historiska eller här på bloggen!

Lämna en kommentar

Under Birkaprojektet, Birkas gravar, Uncategorized

Tungt runfynd från Björkö till SHM

Idag har vi forslat in ett väldigt tungt nyfynd från Björkö till SHM. Det rör sig om ett runstensfragment som hittades i slutet av förra veckan och som i måndags inrapporterades till SHM. För att säkerställa att fyndplatsens position blir införd och inprickad i FMIS hade vi sällskap av Riksantikvarieämbetets runexpert Magnus Källström.

Magnus läser……….

Magnus gjorde naturligtvis också en första undersökning av ristningen.

Fragmentet är av röd sandsten och över den intakta ytan syns delar av en runslinga i bågform. Inskriften lyder ” …..sten rese(te?)…….”

Runorna är väldigt välbevarade och kraftigt inhuggna.

Runstensfragmentet hittades i samband med nybyggnation inom Oppgården i Björkö by. Genom åren har  flera runstensfragment hittats vid Björkö by. Fyra av dessa är också av röd sandsten varför det inte kan uteslutas att de alla är delar av en och samma sten. Självfallet känns det angeläget att om möjligt bringa klarhet i detta genom att jämföra nyfyndet med de andra fragmeneten.

Redo för 1:a pålastning vid fyndplatsen. Magnus Källström t.v. och Lennart Nygren t.h., båda RAÄ.

Magnus anar att ”sten” i detta fall är del av ett personnamn, t ex Östen eller Torsten, och således inte syftar på själva runstenen. Om så är fallet är det ju naturligtvis väldigt spännande då vi här kanske kan ana namnet på en av de som bodde på ön efter det att Birka övergavs. Runstenen, liksom flertalet andra runstenar i Mälardalen tillhör ju huvudsakligen1000-talet.

Avslutningsvis kan tilläggas att runstensfragmentet, trots att det bara var en knapp meter stort, var mycket tungt. Totalt har 13 personer varit inblandade i transporten till SHM – låt vara vid olika tillfällen – och på fordonssidan kan nämnas transportbil, traktor (modell liten), hjullastare (modell mkt stor), bogserbåt samt traktor (model stor).

Omlastning nummer 2 ute på Björkö.

Avlastning vid Lindby efter transport över sundet.

Fortsättning på denna historia lär följa!

/Gunnar

2 kommentarer

Under Uncategorized

Birkaaccessionen i radio – nu på söndag

För några dagar sen blev vi uppringda av Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion Historia som sänds i Sveriges radio P 1. Redaktör Svanelid hade läst på vår blogg att vi nyligen ”fyllde 1 år” och där vi berättade om det stora accessionarbetet. Han tyckte det lät spännande och ville gärna göra ett inslag om detta. Sagt å gjort! Slå på radions P 1 nu på söndag 23 september, kl 19.35 så får ni lyssna till en kort, bandad telfonintervju med undertecknad.

Är man inte vaken då – eller har annat för sig – går det naturligtvis också bra att lyssna i efterhand över nätet.

/Gunnar

Lämna en kommentar

Under Birkaprojektet

Walesiskt silverbesök

För en tid sedan hade projektet besök av Dr Mark Redknap från National Museum Wales. Mark ingår i ett projekt som forskar kring fyndplatser med vikingatida silverskatter i Wales, framförallt på och omkring ön Anglesay i nordvästra delen av Wales. Nu var han på besök i Stockholm för att studera det silver somframkommit på Birka. Den ”stora” silverskatten från Svarta Jorden – som vi har utställd i Guldrummet här på SHM – kände han naturligtvis till, men det silver som framkom vid grävningarna 90-95 (SHM 35000), hade han ju aldrig sett tidigare.

Det blev ett intressant och givande möte där Mark även gav en fyllig presentation av deras projekt och undersökningar. Det hela finns också beskrivet i Marks artikel, Silver and Commerce in Viking-Age North Wales, som ingår i volymen The Huxley Viking Hoard: Scandinavian Settlement in the North West

/Gunnar

Lämna en kommentar

Under Uncategorized